Hukuk Okuryazarlığı Atölyesi

Hukuk metinleri toplumsal huzur ve adaleti sağlamak maksadıyla kanun koyucular tarafından kaleme alınmıştır. Bu kanun koyucular demokratik rejimlerde halk tarafından seçilmiş parlamenterler olsa da bu kişilerin kanun yapma yeterliliği de yine toplumsal normlar dahilinde çerçevelenmiştir.

Bu atölyede kişiler arası hukuku düzenleyen Türk Medeni Kanunu kapsamında cinsiyete dayalı ayrımcı düzenlemelerden bahsedecek ve alternatif düzenlemeler üzerinde duracağız.

Bu atölye ile hedeflenen kişilerin tabi oldukları hukuki düzenlemelerden haberdar olmalarını sağlamak, hukuk okuryazarlığını arttırmak ve hukuki düzenlemeleri dönüştürebilmek açısından aktif vatandaşlık farkındalığını arttırmaktır.

 
  • Eğitmen: Aslı Karataş
  • Süre: 1 Saat
  • Tür:  Çevrimiçi
  • Tarih: 22.12.2022
  • Saat: 20:00

Atölye Katılım Formu