sebuka

Sen bu kadınlarına avukatı mısın?

Home İK Süreçlerinde Toplumsal Cinsiyet Eğitimi

İK Süreçlerinde Toplumsal Cinsiyet Eğitimi

Yapılan araştırmalar toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı şirketlerin mali geri dönüş oranlarının %15 oranında arttığını, faiz ve vergi öncesi kazançlarını %3,5 oranında arttırdığını ortaya koymaktadır.[1]

Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı kurumların kurum içi düzenlemeleri açısından cinsiyete dayalı ücret farkları, toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önlemeye dair mekanizmalar kurulması, liderlik temsili, iş-yaşam dengesi, ebeveynlik izinlerinin adil düzenlenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı iletişim dili ve kapsayıcı iş kültürü bu politikaların başında gelmektedir.

Bu eğitim işyerinde toplumsal cinsiyete duyarlı bir ortam sağlanması için atılması gereken adımları, cinsiyet temelli İK sorunlarının tespit edilmesini ve bu konudaki yasal yükümlülükler ve çözüm yollarının sunulmasını içerir.

[1] McKinsey & Co Company Report 2017

  • Eğitmen: Aslı Karataş
  • Süre: 1 Gün
  • Tür: Yüz Yüze
  • Hedef Kitle: İK Departmanı ve Yönetim Kadrosu

Teklif İste