İşyerinde Eşitlik Kurumlara Ne Kazandırır?

Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir şirket olmak;

  • İş verimini artırır.
  • Kimi mali kayıpları önler.
  • Sorun çözme ve yönetim kademelerinde karar verme süreçlerini hızlandırır.

Şirket ve kurumlar cinsiyet eşitliğini arttırıcı politikalar geliştirdikçe:

Her %10’luk iyileşme, faiz ve vergi öncesi kazançları

3.5

oranında artırır.

Mali geri dönüşler

15

oranında artabilir.

Faaliyet karlarında

8

artış görülür.

İşe devam sürelerinde

8

artış görülür.

Çalışan sağlığı ve güvenliğinde

12

iyileşme sağlanır.

Çalışan bağlılığı, performans ve tatmininde

14

artış meydana gelir.

Toplumsal cinsiyet eşitliği nedir?

Toplumsal cinsiyet kişilere atanan cinsiyetleri dolayısıyla toplumda atanan rolleri ifade eder. Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcı düzenlemeler toplum huzurunu bozar, şiddeti tetikler.

Teklif İste