İşyerinde Eşitlik Kurumlara Ne Kazandırır?

Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir şirket olmak;

  • İş verimini artırır.
  • Kimi mali kayıpları önler.
  • Sorun çözme ve yönetim kademelerinde karar verme süreçlerini hızlandırır.

Şirket ve kurumlar cinsiyet eşitliğini arttırıcı politikalar geliştirdikçe:

Her %10’luk iyileşme, faiz ve vergi öncesi kazançları

3.5
blank

oranında artırır.

blank

Mali geri dönüşler

15
blank

oranında artabilir.

Faaliyet karlarında

8
blank

artış görülür.

İşe devam sürelerinde

8
blank

artış görülür.

Çalışan sağlığı ve güvenliğinde

12
blank

iyileşme sağlanır.

Çalışan bağlılığı, performans ve tatmininde

14
blank

artış meydana gelir.

Toplumsal cinsiyet eşitliği nedir?

Toplumsal cinsiyet kişilere atanan cinsiyetleri dolayısıyla toplumda atanan rolleri ifade eder. Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcı düzenlemeler toplum huzurunu bozar, şiddeti tetikler.

blank

Teklif İste