sebuka

Sen bu kadınlarına avukatı mısın?

Home Toplumsal Cinsiyet Kapsamlı Eğitimi

Toplumsal Cinsiyet Kapsamlı Eğitimi

Toplumsal cinsiyeti inşa eden toplumsal normlar hukuki düzenlemeler ve medya başta olmak üzere çeşitli faktörlerden etkilenerek inşa edilmektedir. Toplumsal cinsiyetlere göre ayrıştırılmış ve yapılandırılmış roller kişilerin potansiyelini gerçekleştirmelerine engel olur ve dışlanmasına ve/veya ayrımcılığa maruz kalmalarına sebep olabilir. Bu eğitimde hukukta cinsiyete dayalı ayrımcı düzenlemeler, dilde ve medyadaki temsilde cinsiyetçilik ve dönüştürme yollarından söz edilecektir.

Bu eğitim ile hedeflenen katılımcıların sorumlu oldukları çevrede eşitlikçi bir düzen kurulabilmesi için bilgi birikimlerini arttırmak ve toplumsal cinsiyete dair hassasiyet geliştirmelerini sağlamaktır.

Her kitleye uygun şekilde düzenlenen ve yarım gün süren bir eğitimdir. Çevrimiçi veya yüz yüze olarak düzenlenebilir.

  • Eğitmen: Aslı Karataş
  • Süre: Yarım Gün
  • Tür:  Çevrimiçi, Yüzyüze
  • Hedef Kitle: Bu eğitim her kitleye uygun şekilde düzenlenebilir
  • Eğitimin içeriği: Dilde eşitlik, medyada toplumsal cinsiyet eşitliği, hukuktaki cinsiyete dayalı ayrımcı düzenlemeler, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet türler, temel kavramlar, pekiştirici atölyeler.

Teklif İste